navigatie overslaan

Woon- zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis

Stichting Woon-, Zorg-, en Dienstencentrum ’t Dijkhuis

Een dijk van een huis

‘t Dijkhuis in Bathmen is een ‘dijk van een huis’ waar alle inwoners uit Bathmen en omgeving welkom zijn. Een huis waar het fijn wonen en werken is. Waar medewerkers en vrijwilligers het de bewoners iedere dag weer zo veel mogelijk naar de zin maken. Van zelfstandig wonen tot wonen met intensieve zorg: ’t Dijkhuis heeft het in huis! De filosofie is helder: niet moet, veel is mogelijk. De wensen van de bewoners, daar draait het iedere dag om. Het is hun thuis en de medewerkers en vrijwilligers maken het naar hun zin. Ze doen wat nodig is, wat past bij de bewoner en wat zinvol is.


Wonen in ’t Dijkhuis

Inwoners van Bathmen en omgeving kunnen via de Stichting Beheer Seniorenwoningen Bathmen een appartement huren waar zij zelfstandig wonen, maar wel met de zorg en diensten van ’t Dijkhuis ‘om de hoek’. Als er op termijn meer zorg nodig is, dan kan hij of zij er in de meeste gevallen gewoon blijven wonen. Er is dan wel een WLZ-indicatie van het CIZ nodig. Als er meer zorg nodig is, is wonen in het centrale huis zelf de beste optie. De zorg is dan 24 uur per dag en zeven dag per week dichtbij. Ook hiervoor is een WLZ-indicatie nodig.

Tijdelijk wonen en dagbesteding

’t Dijkhuis biedt niet alleen wonen met (intensieve) zorg, maar ook verschillende vormen van tijdelijk wonen en dagopvang. Er is een mogelijkheid voor kortdurende opname voor mensen die in alle rust willen herstellen van een operatie en dat liever niet thuis doen, er is een hospice voor mensen in de laatste levensfase en het is mogelijk om er tijdelijk te verblijven als de mantelzorger met vakantie is. Ook is er dagbesteding voor mensen die behoefte aan contact hebben of die kampen met licht psychogeriatrische of somatische klachten en daarbij ondersteuning nodig hebben. Dagelijks kunnen zij tussen 10.00 uur en 20.00 uur terecht in een speciale huiskamer.

Wilt u meer weten over woon-, zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis? Check www.hetdijkhuis.nl

Lid VBO VBO info

Contactgegevens

Woon- zorg- en dienstencentrum ’t Dijkhuis