VBO

Bestuur:

  • Dirk-Jan Olthoff, Voorzitter

  • Jeroen Littink, Penningmeester

  • Henri Bakker, algemeen bestuurslid

  • Harmen Groenouwe, algemeen bestuurslid

  • Dick Bielderman, algemeen bestuurslid

  • Manuela Wilbrink, algemeen bestuurslid

email; secretariaat@beleefbathmen.nl

OK

Cookies