navigatie overslaan

Windkorenmolen de Leeuw

Windkorenmolen De Leeuw staat sinds jaar en dag ook bekend als ‘d’Olde Mölle’ of de Battumse Molen. De molen staat in de buurtschap Oude Molen (Lettele). Nu weliswaar gemeente Deventer, maar vroeger een onderdeel van het schoutambt Colmschate (de latere Gemeente Diepenveen) en vlakbij het schoutambt Bathmen.

Al in 1552 was in deze buurt sprake van een windmolen. Was eerst de bisschop van Utrecht eigenaar van de molen, na 1612 traden de Staten van Overijssel als leenheer op. In 1753 kocht ene Frederik te Winkel de ‘Bathmer Windemool’ met grond en woonhuis van graaf Reusch, Heer van Dorth, die met zijn voorgangers in de eeuwen ervoor de molen in beheer hadden gehad. Het geslacht Te Winkel zou vervolgens ruim twee honderd jaar achtereen de eigenaren en molenaars leveren. De huidige molen dateert uit 1856. In 1935 dreigt sloop, maar de Bathmense huisarts Mulders en de vereniging ‘de Hollandsche Molen’ weten de molenaar op andere gedachten te brengen. In 1962 heeft een opvolgende molenaar weer plannen om het hele interieur uit te breken om er een mengvoederbedrijf in te beginnen. Ook dat gaat gelukkig niet door omdat hij een restauratiesubsidie voor de molen krijgt en toestemming om een silo naast de molen te bouwen ten behoeve van het mengvoederbedrijf. In 1965 wordt de molen met silo weer in gebruik genomen. Andere bijgebouwen, zoals de motorkamer waren al eerder rond de molen gebouwd. De bedrijfsactiviteiten werden definitief in 1982 beëindigd en de molen takelde langzaam af. Vanaf 1985 spannen echter de Oudheidkundige Kring Bathmen, Plaatselijk Belang Lettele/Linde/Oude Molen en de buurtvereniging Oude Molen zich in voor het behoud van ‘De Leeuw’. Eind 1988 waren de financiën rond om de opdracht te kunnen geven voor een restauratie. In april 1990 loopt het eerste graan weer tussen de draaiende molenstenen. Daarmee bleef Windkorenmolen ‘De Leeuw’ behouden en nog wel in zijn oorspronkelijke functie als korenmolen. Het eigendom komt in handen van een Stichting. De praktijk van het malen, de molenkennis en -kunde komt vanaf dat jaar van meester-molenaar Moes. ‘De Leeuw’ (Rijksmonument nr. 7449) is een ronde stenen stellingmolen. De stelling op een hoogte van 6 m en een vlucht van de wieken van 23,8 m betekent dat de molen maximaal 30 meter hoog reikt. Bij elke omwenteling draait in de molen de maalsteen iets meer dan 6 maal rond. Dit koppel molenstenen is voorzien van 1240 kg wegende blauwe molenstenen met een omtrek van 16 voet, zogenaamde ‘zestienders’(= diameter 1.40 m). De buitenste roe wordt Oudhollands opgedekt met traditionele windborden en molenzeilen. Op de binnenste roe bevinden zich zogenaamde Ten Have-remkleppen. Het in de wind draaien van kap en gevlucht heet kruien. Dat doet de molenaar met het kruirad dat op de stelling aan de ‘staart’ van de molen zit. Ook kan de molenaar vanaf de stelling de molen stilzetten. Hiertoe bedient hij het vangtouw waardoor de vang in werking gesteld wordt. In de afgelopen jaren is de molen goed onderhouden, mede doordat een grote groep vrijwilligers ‘Vrienden van de Molen’ zich constant inzetten om geld bij elkaar te krijgen voor het onderhoudsfonds van ‘De Leeuw’. Voor meer informatie zie websites http://stichting.oudemolen.net , http://vrienden.oudemolen.net of voor het assortiment graanproducten in de molenwinkel www.korenmolendeleeuw.nl

Contactgegevens

Windkorenmolen de Leeuw