Er is veel mogelijk in een klein dorp

Hieronder treft u informatie aan over: – Amateurtoneel; – Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring (BBKK); – Cultuurhuus Braakhekke; – Filmhuis Cinebat; – Muziek; – Oudheidkundige Kring Bathmen; – Stichting Bathmense Beiaard; – Zangkoren.

Amateurtoneel

Battumse Revue

Om de twee jaar in november wordt door bijna “professionele amateurs” een show gepresenteerd van toneel, zang, dans en conference.

Nadere informatie: De Battumse Revue, secr. J. van Ark, Broekhuisdijk 2a, 7437 PT Bathmen, tel. 0570 – 54 26 07, Website:www.battumserevue.nl

Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring (BBKK)

BATHMENS BEELDENDE KUNST-EN KULTUURKRING (BBKK)

De vereniging BBKK is opgericht in 1990 en heeft tot doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van beeldende kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord.

Nadere informatie: Secretariaat Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring,de Kuiperij 10, 7437 CV Bathmen 0570-541968 email; secretariaatbbkk@gmail.com

Website: www.bbkk.nl

Filmhuis Cinebat

Filmhuis Cinebat programmeert 1x per maand, elke derde zaterdag om 18.00 uur een jeugd/familiefilm Nederlands gesproken en op zaterdagavond om 20.30 uur een topfilm voor publiek vanaf 12 jaar. Cinebat vertoont haar films in het Cultuurhuus Braakhekke op een doek van 7 meter. En vanaf de luxe schouwburgstoelen op het balkonen beneden in de zaal komt de film helemaal tot zijn recht.

Flyers met informatie over de films liggen o.a. bij de bibliotheek en zaal Braakhekke. Voor actuele informatie over tijden en de films kunt u terecht op de website: www.cinebat.nl

Cultuurhuus Braakhekke

Op 30 mei 2008 werd de volledig vernieuwde Zaal Braakhekke geopend. Zaal Braakhekke was al een begrip sinds 1956 en fungeerde als een echt dorpshuis. De accommodatie was echter dringend aan restauratie toe.

Het nieuwe ‘Cultuurhuus Bathmen’, dat op de gevel nog steeds de naam BRAAKHEKKE draagt om recht te doen aan de voorgeschiedenis, is een multifunctioneel gebouw geworden. Het gebouw leent zich voor vele doeleinden. Met name de ‘grote’ zaal, nu de Heeren van Dorthzaal geheten, is een volwaardige schouwburgzaal geworden, uitgerust met een professionele licht- en geluidsinstallatie.

Het beheer en de exploitatie van het Cultuurhuus Bathmen ligt in handen van de Stichting Cultuurhuus Bathmen. Het stichtingsbestuur stelt zich ten doel van het Cultuurhuus Bathmen het kloppende hart van Bathmen te maken.

De rijkelijk vertegenwoordigde verenigingen in Bathmen weten de weg naar het Cultuurhuus Bathmen al heel goed te vinden waardoor er een groot aanbod aan activiteiten is. Het stichtingsbestuur wil door een uitgekiende programmering een nog gevarieerder aanbod van activiteiten en voorstellingen aanbieden.

Voor nadere informatie: www.cultuurhuusbraakhekke.nl

Muziek

Stichting Muziekkring Bathmen

Stichting Muziekkring Bathmen In het winterseizoen organiseert de Muziekkring Bathmen één keer per maand op zondagmiddag of –avond een concert in de kerk. Deze concerten staan op een hoog peil en komen zeer tot hun recht vanwege de goede akoestiek.

Nadere informatie: Stichting Muziek Kring Bathmen, secr. mw. M. Fust, Noteboomstraat 32,l7437 BP Bathmen, tel. 0570 – 54 22 99,

Website: Muziekkring Bathmen

Muziekvereniging Orpheus

Muziekvereniging Orpheus: Deze vereniging beschikt over veel talent en speelt op hoog niveau. Een paar keer per jaar wordt een concert gehouden. Ook wordt de vereniging betrokken bij de activiteiten van het midzomerkunstfeest van de BBKK.

Nadere informatie: Muziekvereniging Orpheus, secr. B. Wernsen, Albertus van Leusenweg 2, 7425 CE Deventer, tel. 0570 – 65 60 51. Website: Muziekvereniging Orpheus

Oudheidkundige Kring Bathmen

Lezingen: De Oudheidkundige Kring organiseert gedurende het winterseizoen een aantal lezingen over de historie van Bathmen en over aan Bathmen gerelateerde onderwerpen.

Oud Bathmen: Vier keer per jaar geeft de vereniging een uitstekend verzorgd tijdschrift uit: “Oud Bathmen”.

Midwinterwandeling: Grote belangstelling is er altijd voor de historische wandeling die midden december plaatsvindt.

Nadere informatie: Oudheidkundige Kring Bathmen, secr. de heer W. Markvoort, Kon. Julianalaan 13, 7437 VB Bathmen, tel. 0570 – 54 23 05, e-mail: secretariaat@okbbathmen.nl, website: www.okbbathmen.nl

Stichting Bathmense Beiaard

Secr. Harry ter Horst Vegerinkskamp 38B 7437GA Bathmen Tel. 0570-543026

Nadere informatie info@bathmensebeiaard.nl

Het is voor groepen mogelijk het carillon in de oude Toren van de dorpskerk te bezoeken.
Voor verdere informatie:

www.bathmensebeiaard.nl

Zangkoren

Mannenkoor De Bêkezangers:

Genre: luister- en meezingliederen; Nederlandstalig, in het Engels, Duits, Frans en in onze streektaal: het Sallands. Nadere informatie: A. Elders, Artilleriestraat 28, 7433 MN Schalkhaar, tel. 63 11 32, e-mail: elsewhere@home.nl, website: www.debekezangers.nl

Close Company a capella vrouwenkoor

'Close Company’ is een Bathmens a capella koor dat in november 2012 voortgekomen is uit het barbershop vrouwenkoor 'Syncopation'. Aangevuld met drie heren en een flink aantal nieuwe vrouwelijke leden zingen ze het hoogste lied: Vijfstemmig!

Iedere donderdagavond oefenen ze van 19.45 tot 22.00 uur in het Dijkhuis in Bathmen en dat loopt meestal uit omdat ze er zoveel plezier in hebben!

OK

Cookies