navigatie overslaan

Dorpskerk Bathmen

In het centrum van het Sallandse brinkdorp Bathmen staat een beeldbepalende, monumentale Dorpskerk.Omstreeks 1250 is er reeds sprake van het bouwen van een kerk in Bathmen.

Men neemt aan dat het koor en de toren in hun huidige vorm in de 15e eeuw zijn gebouwd. Het oorspronkelijk middenschip van de kerk, dat wat lager, maar ook iets smaller was dan het koorgedeelte, is in 1870 verwijderd. Tijdens deze renovatie werd het huidige middenschip gebouwd, dat werd voorzien van een tweetal forse zijbeuken. Er werd derhalve een drie-beukige kerk gecreëerd. In 1975 zijn de bijruimtes aan weerszijden van de toren verwijderd en volgens hedendaagse contouren compleet vernieuwd.

De toren is niet hoog, vierkant van model, en tussen twee puntgevels voorzien van een zogenaamd ”zadeldak”. Men spreekt dan ook van een zadeldaktoren.

Onder de toren door liep oorspronkelijk de hoofdingang van de kerk, waardoor men recht tegenover het koor de kerk binnen kwam. Zoals dat in meer plaatsen het geval is, is ook in Bathmen de toren van de kerk eigendom van de burgerlijke gemeente. In de tijd van keizer Napoleon (ca. 1800) is de toren gevorderd om te kunnen dienen als uitkijkpost. Waarschijnlijk is toen ook de toegang tot de kerk, onder de toren door, dichtgemetseld. De ingang onder de toren diende daarna als arrestantenlokaal. In deze tijd had de kansel een plaats gekregen aan de torenmuur van de kerk. Bij de restauratie in 1939 werd de kansel verplaatst naar de hoek op de noordelijke muur van het koor en het orgel naar de torenmuur. De banken werden 180 graden gedraaid zodat men in de kerk na deze herschikking van het interieur, het zicht heeft op het koor. In overleg met eigenaar van de toren, het bestuur van de voormalige gemeente Bathmen, werd bij de restauratie van 1975/1976 de toegang tot de kerk onder de toren weer hersteld.

Dorpskerk Bathmen

Contactgegevens

Dorpskerk Bathmen

voorzieningen

Toegankelijkheid

  • Drempelvrij
  • Invalidentoilet