navigatie overslaan

BTEQ B.V.

De wereld van milieuregelgeving, vergunningen, handhaving, ruimtelijke ordeningsprocedures en afvalstoffenbeheer is complex. Het is vaak moeilijk door de bomen nog het bos te zien.

Milieuadviesbureau BTEQ helpt u de weg te vinden. Hoe? Door u overzicht en inzicht te geven in de vorm van heldere adviezen. Maar ook door controles, metingen en inspecties uit te voeren, milieurisico’s in kaart te brengen en door afvalstromen efficiënt te managen.

Lid VBO VBO info

Contactgegevens

BTEQ B.V.