Expostitie in de Dorpskerk "Bevrijdingsfeesten"

In het kader van 75 jaar Vrijheid is deze expositie ingericht samen met de Oudheidkundiege Kring

locatie
Dorpskerk Bathmen, Bathmen

Deze korte voorjaarsexpositie staat in het teken van de herdenking van 70 jaar Bevrijding. De expositie geeft de bezoekers een overzicht van de gebeurtenissen in de periode 1940-1945. De opening van de expositie is op 4 april om 16.00 uur.

Hierbij wordt o.a. aandacht besteed aan: crisisjaren, mobilisatie en Duitse inval, verduistering, hongerwinter, illegale pers, Jodenvervolging en de bevrijding. Deze jaren van bezetting en oorlog, waren een periode van veel spanning, onzekerheid en ellende. Deze expositie is ook in het bijzonder bedoeld voor hen die deze jaren niet zelf hebben meegemaakt.

Bij de inrichting van deze expositie heeft de werkgroep Open Kerk zich verzekerd van de medewerking van de Oudheidkundige Kring Bathmen, met een prachtige fotocollectie.

Openstelling expositie

De expositie – 75 jaar Bevrijding – is geopend van 4 april t/m 21 mei elke zaterdag van 10.30 – 15.00 uur. Extra openstellingen zijn er op Koningsdag (27 april) en op Bevrijdingsdag (5 mei) van 10.00 -17.00 uur en op afspraak door de week ‘s middags voor scholen of groepen. Scholen of groepen kunnen in overleg een afspraak maken en uitleg krijgen.

Locatie: Dorpskerk te Bathmen

Vrij entree.

OK

Cookies