75 jaar vrijheid Vrijheidsontbijt

Mijn vrijheid is jouw vrijheid

locatie
Dorpskerk Bathmen, Bathmen

Onze vrijheid verbonden aan de vrijheid van de ander. Als het belang van de ander in het gedrang komt, is van echte vrijheid geen sprake meer.

Vrijheid vraagt dus om verantwoordelijk omgaan met rechten en belangen van anderen. Door mensen met elkaar in contact te brengen, bewoners van het AZC met inwoners van Bathmen. Rijk en arm. Mensen van verschillende geloven, seksuele geaardheid en met verschillende politieke opvattingen zitten naast elkaar. In de overtuiging dat door echte gesprekken met elkaar we een bijdrage kunnen leveren aan vrijheid. Contactgegevens: Organisatie: Oranje commissie Bathmen sinds 1814 Website: http://www.oranjecommissiebathmen.nl contactpersoon; Wil Mandersloot

fritsenwilmandersloot@solcon.nl

OK

Cookies