navigatie overslaan
Op zaterdag in de zomermaanden is de kerk geopend om deze expositie te bekijken

Expositie Planten in de Bijbel

DE OLIJFBOOM, de amandelboom, de kappersstruik, de dadelpalm — dit zijn slechts enkele van de bijna 100 planten en bomen die in de Schrift worden genoemd

Enige kennis van de planten in de bijbel verschaft nuttige achtergrondinformatie en werpt licht op de betekenis van bepaalde bijbelse uitspraken.

Neem bijvoorbeeld eens de olijfboom — in bijbelse tijden een van de waardevolste planten. Deze prachtige boom, meestal met een knoestige en gewrongen stam, is zeer sterk en wordt vaak honderden jaren oud. Er wordt in de Schrift reeds vroeg melding van gemaakt. Na de Vloed kwam er een duif bij Noach in de ark terug „en zie! er was een vers geplukt olijfblad in haar snavel”. Hieruit kon Noach opmaken dat de wateren van de Vloed waren teruggelopen. — Ge 8:11.

Volledige tekst kunt u hier lezen

Wanneer

29 jun - 31 aug 2024
  • elke zaterdag: - uur