navigatie overslaan

Voor u ligt de samenvatting van de dorpsvisie, met de belangrijkste zaken uitgelicht.

De totstandkoming van deze visie is een zorgvuldig proces geweest. Van een aantal thema’s die spelen in het dorp, waar werkgroepen en belangenbehartigers in Bathmen al mee bezig zijn, is hun visie opgenomen. Deze visie is tot stand gekomen tijdens verschillende bewonersbijeenkomsten die door de werkgroepen georganiseerd zijn en waar ideeën van Bathmenaren ingebracht werden. Door deze vervolgens te toetsen bij bewoners en vertegenwoordigde verenigingen zijn deze bijgesteld en fijngeslepen. Dit betreft kortweg de thema’s: wonen, sport, bereikbaarheid en mobiliteit, inrichting omgeving, zorg, duurzaamheid en klimaatadaptatie. Overige thema’s komen ook aan bod in deze visie. De dorpsvisie Bathmen beschrijft de visie van Bathmenaren op verschillende thema’s die voor Bathmen van belang zijn om zowel nu als in de toekomst een vitaal dorp te blijven. Deze dorpsvisie is hèt handvat voor iedere Bathmenaar die op één of andere wijze de belangen van Bathmen behartigt naar bijvoorbeeld de overheid. En voor diezelfde overheid is dit een document waarin ze al antwoorden kan vinden op nieuwe vragen

Kijk hier voor Dorpsvisie 2020-2025