navigatie overslaan

Dorpsagenda Bathmen - Sportvoorzieningen Bathmen 2020-2040

De projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen heeft als doel de gemeente een voorstel te presenteren voor vernieuwing en modernisering van de sportfaciliteiten in Bathmen.

https://www.bathmen.nl/%22battum%22/dorpsagenda-sportvoorzieningen%20Bathmen/

Hiervoor onderzoekt zij de ontwikkelingen op sportgebied en gaat zij met verschillende partijen in gesprek om wensen en behoeften te peilen. Om zo te komen tot een voorstel dat door de bevolking van Bathmen en de sport(gerelateerde) organisatie gedragen wordt. Voor de laatste nieuwtjes volg Twitter Ook te vinden op Facebook Daarnaast kun je je nog steeds inschrijven voor de nieuwsbrief. Mail hiervoor naar sportvoorzieningen@bathmen.nl

Op vrijdag 28 februari 2020 is het adviesrapport met betrekking tot duurzame, toekomstbestendige en multifunctionele sportaccommodaties voor Bathmen aangeboden aan Rob de Geest; sportwethouder van de gemeente Deventer.

Klik op onderstaande link voor de rapportage

Adviesrapportage Sportvoorzieningen Bathmen 2020-2040

Nieuwsbrief oktober 2021 PROJECTGROEP Via deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de voortgang van het project. Wilt u de nieuwsbrief ontvangen, dan kunt u zich hier inschrijven. In deze nieuwsbrief:

  • Verdiepingsonderzoek
  • Bezoek aan MFC Klarenbeek
  • Bijeenkomst VERDIEPINGSONDERZOEK Enige tijd geleden hebben we jullie geïnformeerd over het feit dat de raad 6,2 miljoen beschikbaar heeft gesteld voor een-op-een-vervanging van de sporthal. Dit besluit werd genomen op basis van de quickscan en de input van de projectgroep. Onderzoeksbureau M3V en de gemeente zijn het erover eens dat een-op-een-vervanging onvoldoende perspectief biedt voor de toekomst. Daar is de projectgroep het van harte mee eens.

Na de quick scan van M3V heeft er door M3V een verdiepingsonderzoek plaatsgevonden, waarin verschillende scenario’s zijn uitgewerkt We hebben als projectgroep de mogelijkheid gekregen om onze visie op de voorgestelde scenario's te geven. Het ideale scenario, een multifunctionele sportaccommodatie met een grotere sporthal, in de vorm zoals de projectgroep dat ziet, lijkt helaas niet haalbaar. De kosten van dat scenario bedragen ongeveer 15 miljoen.

Voor het scenario waar de voorkeur van het college van burgemeester en wethouders naar uitgaat is ruim 5 miljoen extra nodig. Het college ziet mogelijkheden om dit geld beschikbaar te stellen en gaat dit aan de gemeenteraad voorleggen. De raad besluit uiteindelijk of dat bedrag ook daadwerkelijk beschikbaar wordt gesteld. Het totaal te investeren bedrag komt daarmee op 11,3 miljoen. Dit scenario kent een sporthal op formaat en een aparte multifunctionele zaal die voor veel doeleinden gebruikt kan worden. De exacte invulling, het ontwerp, moet nog worden opgesteld.

De resultaten van het verdiepingsonderzoek zijn door de gemeente openbaar gemaakt. Onze reactie op het rapport is tegelijkertijd openbaar gemaakt. Ongeacht de uitkomst van wat de raad uiteindelijk zal beslissen, lijken de uitgangspunten zeer positief. De samenwerking tussen de partijen, gemeente, M3V en de projectgroep is goed

BEZOEK AAN MFC KLARENBEEK

Onlangs heeft de werkgroep een bezoek gebracht aan MFC Klarenbeek. Doel van het bezoek was om hun ervaringen met de bouw van een sporthal te horen. Het was een nuttig en aangenaam bezoek.

BIJEENKOMST

Voor alle sporters, supporters en geïnteresseerden wordt een bijeenkomst gepland ter afsluiting van de haalbaarheidsfase voor de sportvoorziening Bathmen. Dat is een mijlpaal die we graag met jullie delen! Zodra de datum bekend is, laten wij het weten.

Tijdens deze bijeenkomst kijken wij samen met M3V en de gemeente terug op een intensief en waardevol proces. We delen met trots de resultaten en delen ook graag onze vragen en de ‘open eindjes’ die er logischerwijs ook zijn bij het afronden van een haalbaarheidsfase.

Daarnaast willen we met jullie vooruit kijken naar de volgende fase voor programma, ontwerp en realisatie. De vragen en/of opmerkingen die jullie tijdens die avond voor ons hebben, nemen we daar graag in mee. Met elkaar maken we er een mooie avond van! Graag tot dan!

CONTACT

Vragen of suggesties? Stuur een e-mail naar sportvoorzieningen@bathmen.nl of spreek een van de projectgroepleden aan. Gerrit Nikkels (projectleider), Marcel Elferink (financiën), Reineke IJspeert (secretariaat), Wim Holmer, Dennis Jansen, Maurice Laarhoven, Steven Meijerhof, Johan Roetert en Freek van Hasz en Odette Guijt

Volg ons!

Volg de Sportvoorzieningen Twitter en Facebook.