Kijk voor meer informatie: Bathmense Belangen Vereniging

Dorpsvisie en Dorpsagenda

  • Dorpsvisie 2020-2025

    Voor u ligt de samenvatting van de dorpsvisie, met de belangrijkste zaken uitgelicht.

  • Dorpsagenda