Dorpsagenda

omschrijving
omschrijving

De nieuwe dorpsvisie voor Bathmen is in de maak! -u wordt benaderd

Dit voorjaar wordt, zoals jullie inmiddels weten, de nieuwe dorpsvisie voor Bathmen gemaakt. De dorpsvisie is een bundeling van deelvisies op verschillende thema’s die van belang zijn voor een duurzaam vitaal en leefbaar Bathmen.

De opdracht voor het maken van de dorpsvisie is aan stichting Stimuland verstrekt door de Belangenvereniging Bathmen (BVB). Stimuland is een onafhankelijke organisatie die zich sterk maakt voor het platteland in Oost-Nederland. Daarbij richten zij zich onder andere op de leefbaarheid in buurtschappen, dorpen en wijken. Mirjam Arends is projectmanager bij Stimuland en voert dit project uit, samen met stagiaire Silla Koops. In de komende periode zullen zij in eerste instantie in contact treden met de vertegenwoordigers van bestaande werkgroepen om informatie te verzamelen. Zodra de inbreng van de verschillende werkgroepen binnen is en er ook gesproken is met de vertegenwoordigers van de werkgroepen, zal ook andere organisatie (verenigingen en stichtingen) gevraagd worden om mee te denken.

Om inwoners van Bathmen op de hoogte te houden, zullen er artikelen verschijnen in de Bathmense krant over de stand van zaken van de dorpsvisie. We werken samen naar het eindresultaat, waar iedereen via de krant steeds nieuwsgieriger naar wordt!

Aan alle werkgroepen het verzoek om stukken die er nu al liggen te mailen naar Mirjam. Zij kan dat wat er al is gebruiken om een concept dorpsvisie te maken. Zij neemt alsnog contact met alle werkgroepen op, om de inhoud op betreffend thema te bespreken. Voor verdere vragen of opmerkingen is Mirjam ook te bereiken, via: marends@stimuland.nl of 06 13 48 84 72.

Tot zover!

Met vriendelijke groet, Stuurgroep Dorpsagenda Cora Mossel Henk Nikkels

PS. Gegeven de huidige en de veranderende omstandigheden rondom de corona-crisis is het mogelijk dat de totstandkoming van de visie niet geheel volgens plan zal verlopen. Omdat kwaliteit altijd bovenaan staat kan dit er toe leiden dat er de visie niet voor de zomer gereed, omdat bijvoorbeeld geplande bijeenkomsten niet plaats kunnen vinden.

Bent u betrokken bij de toekomst van Bathmen? Op deze pagina treft u verenigingen, werkgroepen aan die zich bezig houden met verschillende zaken in het dorp. U kunt daarbij aansluiten en meedenken, meepraten,meedoen.

Weet u niet waar u terecht moet met uw vraag of opmerking? Stuur deze dan naar en wij zorgen dat deze bij de juiste werkgroep of vereniging terecht komt.

Klik hier voor uitgebreide info over de dorpsagenda

Thema`s van de dorpsagenda, die op dit moment spelen, zijn:

Plan Brink Klik hier door voor meer info.

Sportvoorzieningen Bathmen

De projectgroep Sportvoorzieningen Bathmen heeft als doel de gemeente een voorstel te presenteren voor vernieuwing en modernisering van de sportfaciliteiten in Bathmen. Hiervoor onderzoekt zij de ontwikkelingen op sportgebied en gaat zij met verschillende partijen in gesprek om wensen en behoeften te peilen. Om zo te komen tot een voorstel dat door de bevolking van Bathmen en de sport(gerelateerde) organisatie gedragen wordt. Voor de laatste nieuwtjes volg Twitter/svbathmen en Facebook/svbathmen. Daarnaast kun je je nog steeds inschrijven voor de nieuwsbrief. Mail hiervoor naar:

Bathmen Dementie Vriendelijk

Wil je meedenken en meedoen met de uitvoering van de drie onderwerpen ‘Inzicht biedt uitzicht’, ‘Veilig thuis’ en ‘Iedereen is welkom’, meld je dan aan en doe mee!

Via dit kun je je hiervoor aanmelden, maar ook voor vragen en of suggesties. De ambassadeurs van Bathmen Dementie Vriendelijk zijn een groep enthousiaste mensen die aangestuurd wordt vanuit woon, zorg en dienstencentrum `t Dijkhuis

Treinstation Bathmen

Duurzaam Bathmen

Belangen Vereniging Bathmen Klik hiernaast voor meer info.

Voor battumse belangen

Dorpsplatform Bathmen Klik hiernaast voor meer info.

Het Dorpsplatform Bathmen is onderdeel van WijDeventer van de gemeente Deventer. WijDeventer ondersteunt bewoners met de realisatie van plannen om hun directe woonomgeving te verbeteren. Of het nu gaat om een plan voor groen in je straat, een plan om elkaar als buren te helpen of een leuke, leerzame activiteit in je buurt, kom dan met het idee bij het Dorpsplatform. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het samen aan de slag gaan om plannen te realiseren.

Inloopdata in het Cultuurhuus aanvang 20.00 uur

Donderdag 18 maart

Donderdag 6 mei

Dinsdag 14 september

Dinsdag 16 november.

Bathmen 2035

Bathmen 2035 is een werkgroep die is ontstaan om de discussie aan te wakkeren over de toekomst van Bathmen. Een slapersdorp of een actieve groeiende gemeenschap? Het uitgangspunt hier is het (dalende) aantal scholieren op de twee basisscholen in Bathmen. Facebookpagina : Bathmen2035

OK

Cookies