Dorpsagenda Bathmen - Werkgroep Wonen

omschrijving
omschrijving

Rapport woningbouw Bathmen

Dorpsagenda Bathmen: de stand van zaken van werkgroep wonen

In maart is er een enquête gehouden onder de inwoners van Bathmen. In totaal hebben 499 inwoners de enquête ingevuld. Het doel van de enquête was de woon- en leefwensen van de inwoners van Bathmen concreter in kaart te brengen. Het onderzoek is eind april afgerond en het onderzoeksrapport is terug te vinden op www.bathmen.nl.

Naar aanleiding van het onderzoek zal er door studenten van Saxion Hogeschool een vervolgonderzoek worden gehouden. Het vervolgonderzoek zal gericht zijn op het maken van impressies van het soort woningbouw en soort woonomgeving. Er zal hiervoor onder meer referentie-onderzoek worden gedaan met andere gemeenten. Het vervolgonderzoek dient ter inspiratie voor de groei van Bathmen.

Na afronding van het tweede onderzoek zullen de resultaten worden overhandigd aan de Dorpsagenda.

De werkgroep bestaat uit de volgende personen: Marc Cloosterman (voorzitter), Johan Roetert, Emiel Nahuis, Cora Mossel, Pieter Hollemans, Jesper van Es, Alex Ooms, Silla Koops en Leonie Bekendam.

Wilt u meer informatie? De werkgroep wonen is bereikbaar per mail via werkgroepwonen@bathmen.nl.

OK

Cookies