Dorpsagenda Bathmen - Werkgroep Wonen

omschrijving
omschrijving

Rapport woningbouw Bathmen

Film stand van zaken werkgroep woningbouw

Persbericht december 2021

De werkgroep Wonen informeert graag de inwoners van Bathmen en overige belangstellenden over de laatste stand van zaken rondom de woningbouw. Gezien de ontwikkelingen was er een informatieavond op 6 december jl. gepland. Helaas kon deze bijeenkomst door de coronamaatregelen niet doorgaan. Om die reden is er een informatiefilm gemaakt over de laatste stand van zaken rondom de uitbreiding tot 2035. De film is te vinden via de Facebookpagina Bathmen 2035. De inhoud staat tevens hieronder beschreven.

Dorpsvisie Bathmen heeft zich in de afgelopen jaren, middels discussieavonden, peilingen en enquêtes uitgesproken om te groeien naar maximaal 7.500 inwoners. Dit is vastgelegd in de Dorpsvisie 2035, die begin 2021 is aangeboden aan de gemeente Deventer. Vanuit de wens van het dorp om te groeien, is de werkgroep Wonen in het leven geroepen. De werkgroep wonen is er primair om de belangen van Bathmen te inventariseren en te behartigen. Bathmen is een actief dorp en de politiek vindt participatie van inwoners zeer belangrijk. Door de mening van het Dorp op te halen, kunnen we vroegtijdig invloed uitoefenen.

Enquête In maart 2021 is een enquête uitgevoerd onder de inwoners van Bathmen, waarop circa 500 mensen hebben gereageerd. Belangrijkste uitkomsten zijn: • Inwoners kiezen voor het wonen in Bathmen vanwege het dorpse karakter, de landelijke omgeving en het gezellige en gemoedelijke karakter. • De afname van het aantal voorzieningen (c.q. lage niveau van voorzieningen) wordt als minder prettig ervaren. • 55% van de deelnemers spreekt zich uit voor het heropenen van een station in Bathmen.

  Stand van zaken gemeente De gemeente staat welwillend tegenover de gewenste groei van Bathmen zoals beschreven in de Dorpsvisie 2035. De plannen voor uitbreiding van de stad en omliggende dorpen zijn door de gemeente vertaald in een Routekaart, die aan de gemeenteraad is voorgelegd. Een verkenning van de nieuwbouwlocaties heeft geresulteerd in de volgende potentiële locaties:

Wat opvalt is gebied 6, boven het spoor en tussen de spoorwegovergangen. Deze was niet opgenomen in de Dorpsvisie, en is ook niet door de werkgroep Wonen als optie benoemd. Wat ons betreft wordt dit gebied dan ook geen gebied van onderzoek. De gemeenteraad zal naar verwachting binnenkort de Routekaart vaststellen, waarna de gemeente in 2022 een aantal vervolgonderzoeken en een breed burgerparticipatie-traject zal opzetten. Daarin kunnen wij, als bewoners van Bathmen, wederom onze stem laten gelden. Vanuit de werkgroep Wonen zullen we hierin nauw contact houden met de betrokken partijen en de behoeften en wensen uit het dorp blijven ventileren naar de gemeente Deventer. Vragen? De werkgroep is te bereikbaar via: Email : werkgroepwonen@bathmen.nl Internet : www.bathmen.nl Facebook : https://www.facebook.com/Bathmen-2035-104240107691476

OK

Cookies