Korenmolen de Leeuw

De windkorenmolen "De Leeuw" is een ronde stenen stellingmolen.

Vandaag geopend van
Vandaag gesloten
Adres
Oude Molenweg 3, 7434 PD Lettele

Korenmolen de Leeuw

Ook zijn wij aangesloten bij het AKG (Ambachtelijk Korenmolenaars Gilde) te herkennen aan het AKG schild. De molenaars moeten aan verschillende eisen voldoen om voor het schild in aanmerking te komen. Zo wordt de molenaar geballoteerd wat betreft het maalproces deze moet: - Kennis hebben van de maalstenen en van het graan. - Kunnen omgaan met de molen welke moet voldoen aan de eisen van netheid en hygiëne. En zo dus hun producten kunnen waarborgen voor kwaliteit.

De windkorenmolen "De Leeuw" ligt aan de rijksweg (N344) van Deventer naar Holten, in de buurtschap de Oude Molen, gemeente Diepenveen, slechts op een geringe afstand van de gemeente Bathmen, waarmee de geschiedenis van de molen nauw is verbonden. De oudste vermelding van de molen dateert uit 1523 in een akte van Karel van Gelre. De molen behoorde toen aan Huize Dorth, juist ten zuiden van Bathmen op Gelders grondgebied gelegen. Het ging hierbij zeker niet om het bestaande bouwwerk dat uit 1856 dateert. De voorlopers hiervan zijn waarschijnlijk houten standaardmolens geweest die ook niet altijd op dezelfde plaats hebben gestaan. In 1772 stond de molen een stukje zuidelijker. Tussen 1824 en 1832 wordt dit bouwsel vervangen door een nieuwe, die gebouwd werd op de plaats waar de huidige molen "De Leeuw" staat. In april 1753 koopt Frederik te Winkel de "Bathmer Windmool" met een stukje grond en huis voor fl. 9.005,- van graaf Reusch, heer van Dorth. Het geslacht Te Winkel zal tot 1960 eigenaar van de molen blijven.

OK

Cookies