Windkorenmolen De Leeuw

De windkorenmolen “De Leeuw” ligt aan de rijksweg (N344) van Deventer naar Holten, in de buurtschap de Oude Molen, slechts op een geringe afstand van Bathmen, waarmee de geschiedenis van de molen nauw is verbonden. De oudste vermelding van de molen dateert uit 1523 in een akte van Karel van Gelre. De molen behoorde toen aan Huize Dorth, juist ten zuiden van Bathmen op Gelders grondgebied gelegen. Het ging hierbij echter zeker niet om het bestaande bouwwerk dat uit 1856 dateert.

In de molen is een winkel gevestigd. Onder andere diverse soorten meel en melanges die op verantwoorde en ambachtelijke zijn gemalen worden hier verkocht. De winkel is geopend op vrijdag van 13.30 tot 16.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur.

Voor nadere informatie
Korenmolen De Leeuw
Oude Molenweg 3
7434 PD Lettele
tel. 0570 – 54 35 50
www.korenmolendeleeuw.nl