Dorpskerk Bathmen

Er zijn aanwijzingen, waaruit valt af te leiden dat er in de eerste helft van de 13e eeuw “op een hoogen roggenkamp” al aan een kerk werd gebouwd. De Bathmense kerk is door de bisschop van Utrecht geschonken aan de Grote of Lebuïnus te Deventer. Ze was hiervan een dochterkerk. De kerk is gewijd aan Maria, de moeder van Jezus. Men noemt haar daarom een Onze Lieve Vrouwe kerk. De afbeelding van Maria met het kindje Jezus in het wapen van de voormalige gemeente Bathmen, staat hiermee in directe relatie.

Verschillende bouwstijlen
Men neemt aan dat het koor en de toren in hun huidige vorm in de 15e eeuw zijn gebouwd. Het oorspronkelijke middenschip van de kerk werd in 1870 geheel gerenoveerd en voorzien van een tweetal forse zijbeuken. In 1975 zijn de bijruimtes aan weerszijden van de toren verwijderd en volgens hedendaagse contouren vernieuwd. De toren met het bijzondere zadeldak is sinds de Napoleonitische tijd eigendom van de burgerlijke gemeente. Architectonisch zijn er momenteel drie verschillende stijlen te onderscheiden, te weten de late Gotiek van het koor en de toren, de Waterstaatstijl van het middenschip en de hedendaagse vormgeving van de bijruimtes langs de toren.

Muurschilderingen
Bij de restauratie in 1870 ontdekte men bij toeval dat de muren van het koor waren versierd met muurschilderingen. Tot op dat moment hadden die onder een dikke laag witkalk gezeten. Deze muurschilderingen zijn vermoedelijk uit de tweede helft van de 15e eeuw. In de 16e eeuw, de tijd van de beeldenstorm en de Reformatie, heeft men hier waarschijnlijk een kalklaag op aangebracht.
Hiernaast treffen we in de kerk o.m een grafkelder aan, waar in het verleden familieleden uit Huize Dorth zijn bijgezet en een orgel dat in 1876 is gebouwd door H.G. Holtgräve te Deventer.

Expositie
Iedere zomer is in het noorderblok van de kerk een permanente expositie ingericht met een passend thema. Aan de exposities verleent de Oudheidkundige Kring Bathmen regelmatig haar medewerking.

Bezichtiging en informatie
De kerk is regelmatig op zaterdagen te bezichtigen van 10.30 – 14.00 uur en volgens afspraak. Tijdens de openingsuren op zaterdag zal er omstreeks 12.00 uur een orgelbespeling plaatsvinden.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met koster André Olden, tel. 06-11608714, e-mail: koster@pgbathmen.nl.

Bespelingen Bathmens carillon:

Elke dag speelt het carillon in de toren van de Dorpskerk elk kwartier automatisch. De melodieën die gespeeld worden, kunnen gevonden worden op www.bathmensebeiaard.nl .

Dorpsbeiaardier Jan Willem Acherkamp speelt elke eerste en derde zaterdag van de maand van 11 tot 12 uur.