Wijkwinkel / WijDeventer

De WIJKWINKEL: één punt voor al uw vragen over wonen, zorg en welzijn

U kunt in de Wijkwinkel bijvoorbeeld informatie krijgen over de aanvraag van een scootmobiel, hulp in de huishouding of een gehandicaptenparkeerkaart. Maar ook over thuiszorg, het verpleeghuis of het snoeien van gemeentegroen of vuil op straat.

Doorverwijzing en spreekuren
De informatie- en adviesmedewerkers zijn in de Wijkwinkels aanwezig om vragen te beantwoorden en informatie te verstrekken. Soms verwijzen de medewerkers door naar andere organisaties zoals Algemeen Maatschappelijk Werk of een Ouderenadviseur (Focus). Ook is het mogelijk een afspraak te maken voor één van de spreekuren die in de Wijkwinkels plaatsvinden. Bijvoorbeeld: het belastingspreekuur, het inloopspreekuur van de wijkagent, het spreekuur van de buurt contactwerker, van de Vrijwilligerscentrale of van het Gemeentelijk Zorgloket.

Ook in úw buurt is een Wijkwinkel
Voor Wijkwinkelvragen over wonen, welzijn en zorg kunt u bij het Infopunt in Cultuurhuus Braakhekke terecht. De vrijwilligers van het Infopunt helpen u graag. De openingstijden van het Infopunt Bathmen zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. De service varieert per Wijkwinkel. Meestal zijn medewerkers aanwezig die u informatie of advies geven en u kunt er altijd terecht voor folders en digitale informatie.
Hebt u thuis een computer met internet en Skype, dan kunt u van het Teleloket gebruik maken via de website van de Wijkwinkel www.wijkwinkeldeventer.nl

Digitale Wijkwinkel
www.wijkwinkeldeventer.nl is een uitgebreide digitale informatiebron, die antwoord geeft op uw vragen. Naast tekstinformatie kunt u ook beeld- en geluidsopnames raadplegen. Bovendien staan de spreekuren van aangesloten organisaties per Wijkwinkel vermeld.
In het onderdeel Sociale Kaart staat belangrijke informatie van organisaties die in Deventer en omgeving die diensten aanbieden op het gebied van met wonen, welzijn en zorg. Zoekt u bijvoorbeeld een podotherapeut of verzorgingshuis in de buurt of wilt u meer weten over kinderopvang of warme maaltijden aan huis? De sociale kaart biedt uitkomst.

Voor vragen waarop u het antwoord niet kon vinden, stuurt u een bericht naar: wijkwinkel@obdeventer.nl

WIJKAANPAK Deventer is nu Wij Deventer 
Tijden veranderen en ook de Deventer Wijklogo wijdeventeraanpak staat niet stil. De afgelopen 20 jaar heeft de Wijkaanpak in
Deventer zich steeds vernieuwd. De huidige maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een andere aanpak, maar
ook om een nieuwe naam: Wij Deventer.

Wij Deventer gaat door waar de wijkaanpak mee bezig was. En dat is bewoners de kans bieden iets te doen voor de
leefomgeving en voor buurt- of dorpsgenoten. Heeft u een idee hoe het leven van u en uw buurt- of dorpsgenoten prettiger te maken ? Laat het ons weten en stuur een mailtje naar: wijdeventer@gmail.com

Wij Deventer heeft de wijkindeling aangepast. Er zijn nu 10 wijken en 5 dorpen. Elke wijk heeft ook z’n eigen Wij nieuwsbrief.

Voor Wij Nieuwsbrief:   klik hier    Voor meer informatie: www,wij.deventer.nl

 

Dorpsvisie_Bathmen__feb_2016