Verenigingen

VERENIGINGEN/STICHTINGEN

* Agrarische belangenbehartiging

* Algemene Bathmense Sportvereniging (A.B.S.).

* Amnesty international (schrijfgroep):

 • mw. W. Sijbrandij, Europalaan 4, 7437 BS, tel. 541817.

* Bathmens contactteam

*Belangen Vereniging Bathmen

 • www.bvbbathmen.nl

* Bibliotheek:

 • Openbare Bibliotheek Bathmen,  Vanaf maandag 11 april kunt u van de bibliotheekdienst gebruik maken in een grote en speciaal hiervoor ingerichte Bibliotheekbus. Deze staat op de parkeerplaats voor Cultuurhuus Braakhekke. Naast de bemenste uren is er zelfservice voor het halen en terugbrengen van bibliotheekmaterialen. Voor Wijkwinkelvragen over wonen, welzijn en zorg kunt u bij het Infopunt in Cultuurhuus Braakhekke terecht. De vrijwilligers van het Infopunt helpen u graag. De openingstijden van de Bibliotheekbus en Infopunt Bathmen zijn: maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.

 De Bibliotheek                        Telefoon          0570-675700 E-mail              info@obdeventer.nl

De Wijkwinkel                         Telefoon          0570-675704 E-mail              wijkwinkel@obdeventer.nl

Cultuurhuus Braakhekke Telefoon           0570- 542420 E-mail             info@cultuurhuusbraakhekke

Infopunt Bathmen                 Telefoon          0570-540839 E-mail             infopunt@bathmen.nl

          * Bijenvereniging:
 • Bijenvereniging Bathmen, secr. J. Pleizier, Woertmansweg 40, 7437 PK, tel. 540008, b.g­.g. 541838.

* Boeldag Bathmen (P.J.B.):

* Bridgeclub:

 • Bridgeclub Bathmen, secr. mw. R. Sandifort-Beving, Ruijsdaelstraat 522, 7412 HP Deventer, tel. (0570) 657614.
 • Recreatieve Bridgeclub Bathmen, mvr. W.J. van Heerde-van Tongeren, Paddensteeg 7, Bathmen , tel. 542017.           email:  wjvanheerde-t@hetnet.nl

* Buurtvereniging:
In Bathmen en omgeving zijn vele buurtverenigingen actief. Informeer in uw buurt of dit ook voor uw buurt geldt.

* Carnavalsvereniging

 • Carnavalsvereniging De Battumse Pompers, residentie: café De Brink, Brink 1, tel. 543130, secr. E. Toorneman, Berkenschakel 18, 7437 DG, e-mail: etoorneman@hotmail.com

* Dansen

 • Boerendansgroep “Battumse Venne”, secr. mw. G. Beltman, Jufferdijk 14, 7216 PD Kring van Dorth, tel. 0573-431328, website: www.boerendansers.nl
 • Country Line Dance, North-Hill Country Dancers afd. Bathmen, secr. J.H. Bolink, Deventerweg 23, 7437 BH, tel. 543710.

* Eerste Hulp Bij Ongelukken

 • E.H.B.O., afd. Bathmen, secr. H. van Essen, Noorderenk 70, 7437 VP, tel. 85 04 40 99, e-mail: ehbobathmen@hotmail.com

* Fokveedag Commissie Bathmen

 • secr. B. Reilink, Apenhuizerweg 8, 7437 SB, tel. 541472.

* Gemeenteloket Publiekszaken

 • Let op: Publiekszaken Bathmen verhuist tijdelijk. Dit door nieuwbouwplannen voor een multifunctioneel centrum. Vanaf dinsdag 5 april vindt u publiekszaken in Cultuurhuus Braakhekke op Schoolstraat 6a. Locatie Bathmen is open op dinsdag, woensdag en donderdag van 14.00 tot 17.00 uur.U kunt hier alleen op afspraak terecht, tel. 14 0570 of maak een afspraak via www.deventer.nl

* Hengelsportvereniging:

 • Hengelsportvereniging Bathmen, secr. F.H. Smale, W. de Zwijgerlaan 10, 7437 XM, tel. 542732.

* Hondenvereniging:

 • Vereniging Duitse herders, kri­nggroep Salland, oefenterrein: Bettinkdijk 3a, tel. 542903, secr. Irna Wagenvoort email secreatris@kringgroepsalland.nl  website http://www.kringgroepsalland.nl

* IJsbaan

 • Stichting IJsbaan Bathmen, secr. H. Israel, A. van Linteloaan 16, 7437 VK, tel. 542705/06-13805263.

* Jongerenvereniging:

 • Jong Actief Loo, secr. Kjelt Klein Baltink, Kooidijk 4a, 7216 PM , Kring van Dorth  0573-221345  /  06-30068363  email jongactiefloo@hotmail.com  website http://www.loosalarm.info
 • Plattelands Jongeren Bathmen (P.J.B.),  secr. S. Haarman, Baarhorsterdijk 12a, 7437 RH Bathmen,  tel 06 – 13 94 63 59,  e-mail: pjbbathmen@hotmail.com, website: www.pjbbathmen.nl.

* Kerk

 • Protestante Gemeente Bathmen, ledenadministratie: G. Wartena, Looermark 2, 7437 SH Bathmen, tel. 54 27 79, website: www.pgbathmen.nl

* Koersbal

 • Koersbal Bathmen, secr. mevr. Marga Brouwer, Prins Mauritslaan 19, Bathmen tel. 0570 -541950

* Koetsenvereniging

 •  d’ Olde Mölle Bathmen, secr. mw. L. van Wichen, C. van Wijkstraat 3, 7425NK Deventer tel. 06 – 22 27 42 56, e-mail: doldemolle@live.nl

* Koor

 • zie zangvereniging

* Kunst:

 • Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring, Postadres: Postbus 6, 7437 ZG Bathmen, secr. mw.C. Ackermann 06-24223619  email http://cmj.ackermann@gmailcomwebsite: www.bbkk.nl.

* Landelijke Rijvereniging:

* Manege:

 • Stichting Manege ’t Ruiterkamp, Koekendijk 20, 7437 CK, tel. 543147.  dhr. Jo van Keulen tel. 06-53842646  / 0570-54450  email  : e.j.van keulen16@kpnplanet.nl

* Muziek:

 • Muziekvereniging Orpheus, mw. D. Haverkamp- Vukkink, Het Koeland 22, 7433 HC Schalkhaar, tel. 0570 – 62 59 77, website: www.orpheus-bathmen.nl
 • Stichting Muziek Kring Bathmen, secr. mw. M. Fust, Noteboomstraat 32, 7437 BP, tel. 54 22 99, website: www.muziekkringbathmen.nl

* Natuur/Milieu:

 • Natuur- en milieuvereniging Bathmen, secr. C. Hopman, Noorderenk 61, 7437 VS, tel.542201.

* NVBS:

 • Nederlandse Vereniging van Blinden en Slechtzienden, afd. West-Overijssel/Veluwe, mw. G.J.F. Bronsvoord-Rothman, Arkelsteijnweg 1, 7437 SM, tel. 543098.

* Oranjecommissie:

* Oudheidkundige vereniging:

* Ponyclub:

* Postduivenvereniging:

 • De Snelle Wieken, clubhuis: De Kuiperij 1, secr. B. Bijma, Looweg 48, 7437 RS, tel. 542678.

* Revue:

* Rotary:

 • Rotaryclub Bathmen de Schipbeek, voorzitter: mw. I.E. Reinders, Deventerweg 8, 7437 BJ Bathmen, tel. 54 21 55, https://www.rotary.nl/bathmendeschipbeek/

* Schaakvereniging:

 • s.v. Het Witte Paard, Jouke  Dantuma, Groenling 20, 7423 DE Deventer, 653464

* Schietvereniging:

 • s.v. De Roos Zij Ons Doel, secr. Jan Kerkdijk, Looweg 43, Bathmen 0570-542231
 • s.v. V.Z.O.D., secr.J.H. Teunissen, Oerdijk 198c, 7435 PK Okkenbroek, tel. 551723 website: www.vzodbathmen.nl

* Scoutinggroep:

* Sportvereniging

 • Zie Algemene Bathmense Sportvereniging.

* Supportersvereniging:

 • A.B.S., voorz. H.A. Oonk, Larenseweg 9, 7437 BL, tel. 541876.
 • Orpheus, secr. A.G. Loman, Deventerweg 42, 7437 BK, tel. 542342.

* Tennisvereniging:

* Vogelvereniging/werkgroep:

 • Vereniging van Vogelliefhebbers Bathmen, voorz. J.A. Aanstoot, Kozakkenstraat 32, 7451 GP Holten, tel. 0548-361186.
 • Vogelwerkgroep Bathmen, secr. P. Heetebrij, Nassauplein 2, 7437 XN, tel. 542530.

* Vrouwenorganisatie

* VVV

* Winkeliersvereniging:

* Zangvereniging:

 • Mannenkoor De Bekezangers, voor nadere informatie: www.debekezangers.nl
 • Koor Close Company (gemengd a capella koor), secr. mw. A. Nollen, Alferinklaan 59, 7437 DD Bathmen, e-mail: annemiekenollen@live.nl, website: www.closecompany.nl
 • A Capella kwartet Just Because, mvr. Nel Nicasie, Polakstraat 38, Bathmen website: http://www.justbecause-kwartet.nl