Kunst en cultuur

In Bathmen is altijd veel mogelijk geweest op cultureel gebied en dat is nog steeds zo. Er zijn vele verenigingen actief op het gebied van Kunst & Cultuur.

Hieronder treft u informatie aan over:
– Amateurtoneel;
– Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring (BBKK);
– Cultuurhuus Braakhekke;
– Filmhuis Cinebat;
– Muziek;
– Oudheidkundige Kring Bathmen;

– Stichting Bathmense Beiaard;
– Zangkoren.

AMATEURTONEEL

De Battumse Revue:
Om de twee jaar in november wordt door bijna “professionele amateurs” een show gepresenteerd van toneel, zang, dans en conference.

Nadere informatie:
De Battumse Revue, secr. J. van Ark, Broekhuisdijk 2a, 7437 PT Bathmen,
tel. 0570 – 54 26 07, website: www.battumserevue.nl

Stichting Openluchtspel Bathmen:
Door Bathmense amateurs worden van tijd tot tijd toneelvoorstellingen opgevoerd op bijzondere locaties zoals in of bij een boerderij en op het plein van het voormalige gemeentehuis.

Nadere informatie:
Voor nadere informatie kunt u mailen naar: info@openluchtspelbathmen.nl, website: www.openluchtspelbathmen.nl

BATHMENS BEELDENDE KUNST-EN KULTUURKRING (BBKK)

Op 24 februari 1987 werd de vereniging Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring opgericht, kortweg BBKK genoemd. De vereniging telt ca 300 leden en heeft tot doel het bevorderen van belangstelling voor en kennis van beeldende kunst en cultuur in de ruimste zin van het woord. Daartoe organiseert de BBKK voor haar leden en geïnteresseerden navolgende activiteiten.

Lezingen Jaarlijks programmeert de BBKK acht lezingen, die worden verzorgd door gerenommeerde sprekers, veelal kunsthistorici. De onderwerpen zijn zeer gevarieerd, volgen soms de culturele actualiteit of haken aan bij lopende exposities in Nederlandse musea. De lezingen worden gehouden in Kultuurhuus Braakhekke te Bathmen. BBKK-leden hebben vrije toegang. Niet-leden betalen €  7,00 p.p. Cursussen Er worden jaarlijks twee cursussen georganiseerd, een voorjaarscursus en een najaarscursus in. De cursussen, gewoonlijk drie tot vier dagdelen, zijn van uiteenlopende aard: van schilderkunst tot filosofie, van architectuur tot fotografie, etc. BBKK-leden genieten een reductie op de cursusprijs.

Excursies Bij voldoende belangstelling worden twee excursies georganiseerd, veelal als vervolg op eerder in dat jaar gehouden lezingen. BBKK-leden genieten een reductie op de excursieprijs.

Exposities Onder het motto ‘Bij Braakhekke Kunst Kijken’ organiseert de BBKK een tentoonstelling in het voorjaar, in het en in de winter, met werk van zowel amateur- als professionele kunstenaars. De exposities zijn te bezichtigen in Cultuurhuus Braakhekke te Bathmen op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur.

Kunstmarkt Op de eerste zaterdag van september wordt jaarlijks de Bathmense kunstmarkt gehouden op De Brink en in en rondom de kerk. Ruim 80 kunstenaars uit binnen- en buitenland exposeren hun werk in een groot aantal disciplines. Tijdens de kunstmarkt vinden muzikale optredens plaats.

Nadere informatie: Secretariaat Bathmens Beeldende Kunst- en Kultuurkring, t.a.v. mevrouw C. Ackermann, Seino van Dorthlaan 18, 7437 VX Bathmen. Telefoon – 0570 542 601. E-mail – cmj.ackermann@gmail.com Website – www.bbkk.nl

CULTUURHUUS BRAAKHEKKE

Op 30 mei 2008 werd de volledig vernieuwde Zaal Braakhekke geopend. Zaal Braakhekke was al een begrip sinds 1956 en fungeerde als een echt dorpshuis. De accommodatie was echter dringend aan restauratie toe.

Het nieuwe ‘Cultuurhuus Bathmen’, dat op de gevel nog steeds de naam BRAAKHEKKE draagt om recht te doen aan de voorgeschiedenis, is een multifunctioneel gebouw geworden. Het gebouw leent zich voor vele doeleinden. Met name de ‘grote’ zaal, nu de Heeren van Dorthzaal geheten, is een volwaardige schouwburgzaal geworden, uitgerust met een professionele licht- en geluidsinstallatie.

Het beheer en de exploitatie van het Cultuurhuus Bathmen ligt in handen van de Stichting Cultuurhuus Bathmen. Het stichtingsbestuur stelt zich ten doel van het Cultuurhuus Bathmen het kloppende hart van Bathmen te maken.

De rijkelijk vertegenwoordigde verenigingen in Bathmen weten de weg naar het Cultuurhuus Bathmen al heel goed te vinden waardoor er een groot aanbod aan activiteiten is. Het stichtingsbestuur wil door een uitgekiende programmering een nog gevarieerder aanbod van activiteiten en voorstellingen aanbieden.

Voor nadere informatie: www.cultuurhuusbraakhekke.nl

FILMHUIS CINEBAT

Filmhuis Cinebat programmeert 1x per maand met op de vrijdagavond een echte filmhuisfilm, in de vooravond op zaterdag een jeugd/familiefilm Nederlands gesproken en op zaterdagavond een topfilm voor publiek vanaf 12 jaar. Cinebat vertoont haar films in het Cultuurhuus Braakhekke op een doek van 7 meter. En vanaf de luxe schouwburgstoelen op het balkon komt de film helemaal tot zijn recht.

Flyers met informatie over de films liggen o.a. bij de bibliotheken zaal Braakhekke. Voor actuele informatie over tijden en de films kunt u terecht op de website: www.cinebat.nl

MUZIEK

Stichting Muziekkring Bathmen
In het winterseizoen organiseert de Muziekkring Bathmen één keer per maand op zondagmiddag of –avond een concert in de kerk. Deze concerten staan op een hoog peil en komen zeer tot hun recht vanwege de goede akoestiek.

Nadere informatie:
Stichting Muziek Kring Bathmen, secr. mw. M. Fust, Noteboomstraat 32, 7437 BP Bathmen, tel. 0570 – 54 22 99, website: www.muziekkringbathmen.nl

Muziekvereniging Orpheus:
Deze vereniging beschikt over veel talent en speelt op hoog niveau. Een paar keer per jaar wordt een concert gehouden. Ook wordt de vereniging betrokken bij de activiteiten van het midzomerkunstfeest van de BBKK.

Nadere informatie:
Muziekvereniging Orpheus, secr. B. Wernsen, Albertus van Leusenweg 2, 7425 CE Deventer, tel. 0570 – 65 60 51, website: www.orpheus-bathmen.nl

OUDHEIDKUNDIGE KRING BATHMEN

Lezingen:
De Oudheidkundige Kring organiseert gedurende het winterseizoen een aantal lezingen over de historie van Bathmen en over aan Bathmen gerelateerde onderwerpen.

Oud Bathmen:
Vier keer per jaar geeft de vereniging een uitstekend verzorgd tijdschrift uit: “Oud Bathmen”.

Midwinterwandeling:
Grote belangstelling is er altijd voor de historische wandeling die midden december plaatsvindt.

Nadere informatie:
Oudheidkundige Kring Bathmen, secr. de heer W. Markvoort, Kon. Julianalaan 13, 7437 VB Bathmen, tel. 0570 – 54 23 05, e-mail: secretariaat@okbbathmen.nl, website: www.okbbathmen.nl

STICHTING BATHMENSE BEIAARD

Secr. Harry ter Horst Vegerinkskamp 38B 7437GA Bathmen Tel. 0570-543026

Nadere informatie info@bathmensebeiaard.nl

Het is voor groepen mogelijk het carillon in de oude Toren van de dorpskerk te bezoeken. Neemt u hiervoor contact op met het Infopunt.

ZANGKOREN

Mannenkoor De Bêkezangers:
Genre: luister- en meezingliederen; Nederlandstalig, in het Engels, Duits, Frans en in onze streektaal: het Sallands. Nadere informatie: A. Elders, Artilleriestraat 28, 7433 MN Schalkhaar, tel. 63 11 32, e-mail: elsewhere@home.nl, website: www.debekezangers.nl

Close Company:
à capella vrouwenkoor; genre: barbershop en close harmony. Nadere informatie: mw. A. Nollen, Alferinklaan 59, 7437 DD Bathmen, tel. 06 – 10 39 03 68, e-mail: annemiekenollen@live.nl