Bathmen spant de kroon

Dit historisch dorpsfeest in en rondom Bathmen werd gehouden in het Hemelvaartsweekend van 2014: donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni 2014.
Het feest was een groot succes en heeft onder andere de vrijwilligersprijs van de provincie Overijssel en van de gemeente Deventer gewonnen.
Wat was de reden om dit feest te organiseren?

Bathmen heeft de oudste Oranjecommissie van Nederland. Dit komt omdat de toenmalige Erfprins en latere koning Willem II in de winter van 1814 een inspectiebezoek bracht aan kampementen in Bathmen van Nationale Militie, Kozakken en Pruisen die de stad Deventer belegerden, waar nog de laatste resten van het Franse leger stand hielden. In allerijl werd toen door de Bathmense bevolking een Oranjecomité opgericht om de verbondenheid met het teruggekeerde huis van Oranje ter plaatse vorm te geven. Tot op de dag van vandaag is deze Oranjecommissie actief en een lange geschiedenis van aandacht voor allerlei gebeurtenissen van het huis van Oranje getuigt hiervan. De oudste Oranjevereniging van Nederland, die van Bathmen, heeft haar 200 jarig bestaan gevierd op 27 februari 2014.

Tevens werd in 2014 in heel Nederland het ontstaan van ons Koninkrijk herdacht en gevierd. Bathmen spande hierbij de kroon met een extra groots en historisch dorpsfeest. Van 29 mei t/m 1 juni 2014 ging Bathmen 200 jaar terug in de tijd. Het jaar 1814 stond centraal en de bevrijding door de hierboven vermelde troepen op de Napoleontische legers werd overgedaan. De kampementen werden weer opgebouwd en veldslagen nagespeeld. Verder waren er historische straatversieringen, optochten, tentoonstellingen, een openluchtspel, oude ambachten en gebruiken uit die tijd worden getoond. En alles en iedereen uit Bathmen deed mee. Want ook de mode uit die tijd kwam terug evenals het vervoer en “aankleding” van de huizen. Tevens waren er eet, dans en drinkfestijnen zoals het spannen van de kroon en een groot reünie-ontbijt op Hemelvaartsdag voor alle (oud) Bathmenaren. Daarnaast was er veel muziek, waarbij zelfs de Ouverture van 1812 van Tsjaikovski weer klonk (mét kanonschoten!) ……..eigenlijk teveel om op te noemen.

Voor meer informatie over en foto’s van dit zeer succesvolle evenement: www.bathmenspantdekroon.nl