Aanpassingen Fietsnetwerk Salland 2016

Het fietsnetwerk Salland is volop in beweging. Vanaf 1 november 2016 wordt er in Salland gewerkt aan het verbeteren van het Fietsnetwerk. Knelpunten worden opgelost, er komt meer beleving in de routes, nieuwe fietspaden worden in het netwerk geïntegreerd en er worden nieuwe themafietsroutes ontwikkeld. Dat betekent dat fietsers die gebruik maken van het Fietsnetwerk Salland de komende tijd rekening moeten houden met aanpassingen en omleidingen in verband met de werkzaamheden. Actuele informatie over de stand van zaken is te vinden op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl of via Twitter (@SallandTourist)

Fysieke aanpassingen

De aanpassingen op de Sallandse Heuvelrug zijn inmiddels doorgevoerd. Bordjes zijn verplaatst, knooppunten zijn aangepast en dit najaar worden hier ook de juiste panelen geplaatst. In de rest van Salland worden de komende periode de fysieke aanpassingen doorgevoerd. Hierbij worden routebordjes verplaatst en uiteindelijk ook alle panelen vervangen. De werkzaamheden aan het Fietsnetwerk kunnen op sommige plekken zorgen voor tijdelijke onduidelijke situaties, maar uiteindelijk dragen ze bij aan nog meer fietsplezier met nieuwe routes en een betere beleving van het gevarieerde Sallandse Landschap.

Goed voorbereid op pad

De aanpassingen aan het Fietsnetwerk hebben ook tot gevolg dat de fietskaart voor de gehele regio niet meer actueel is. Op www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl zijn kaarten te downloaden waarop de nieuwe situatie wordt aangegeven. Daarnaast wordt geadviseerd om ook het Twitteraccount @SallandTourist te volgen voor de laatste ontwikkelingen. De nieuwe fietskaart verschijnt begin volgend jaar.

Nieuwe Fietsroutes

In het Fietsnetwerk wordt via themabewegwijzering een aantal nieuwe fietsroutes door Salland bewegwijzerd. Er verschijnt een Rondje Salland, een Rondje Deventer en een Rondje Sallandse Heuvelrug. Voordat in 2017 het fietsseizoen begint, zijn deze nieuwe fietsroutes en bijbehorende routeboekjes gereed en verkrijgbaar bij de VVV kantoren en Tourist Info’s in Salland.

Kwaliteits Impuls Routestructuren

Het aanpassen van het fietsnetwerk is onderdeel van het Kwaliteits Impuls Routestructuren (KIR) waarin de provincie Overijssel samen met de regio’s participeren. Recreatiegemeenschap Salland is verantwoordelijk voor de fysieke veranderingen van de routenetwerken, Salland Marketing voor de marketing en promotie.


<< Nieuwsarchief