Wat wilt u nog graag veranderd/ verbeterd zien in ons dorp?

Dorpsvisie_Bathmen__feb_2016

vragenlijst-dorpsagenda

Beste Battumer, Bathmense vereniging, club, geïnteresseerde, belangstellende,

 

Bathmen is een dorp waar van alles gebeurt. We zijn als sterk dorp onderdeel van de gemeente Deventer. Voor ons dorp is het goed als onze ideeën en wensen bekend zijn bij de gemeente en dat we van elkaar weten waar we aan willen werken.
Samen met inbreng van Bathmen heeft de gemeente een dorpsvisie opgesteld voor de toekomst met als insteek: Bathmen als vitaal dorp waar het prettig wonen en leven is!
Vorig jaar heeft de gemeente deze visie vastgesteld en nu is het tijd dit te concretiseren in een dorpsagenda. Voor de voortgang is er regelmatig overleg met de gemeente.
Heel concreet willen wij graag van jullie weten wat wensen zijn ter verbetering van het wonen, leven, zorgen, ontmoeten en ondernemen in Bathmen. Maar ook willen wij graag weten wat voor wensen en zorgen er zijn in het verenigingsleven. Wat zijn voor jullie actuele thema’s? Kortom, wat kunnen we doen om Bathmen een vitaal dorp te houden?
Maar wie zijn wij?
Zoals jullie weten hebben we in Bathmen meerdere platforms. Voor dit onderwerp vinden wij het nodig samen op te trekken. We kunnen namelijk zelf bepalen wat op de agenda komt en uitwisseling en samenwerking is daarvoor belangrijk. Om te weten wat er speelt willen wij jullie vragen om bijgevoegde vragenlijst in te vullen en terug te mailen naar dorpsagendabathmen@gmail.com. In oktober komen we allemaal samen om te bepalen wat we de komende jaren gerealiseerd willen zien in Bathmen.

Het zou fijn zijn als we uiterlijk 3 september een reactie van jullie hebben.

Vriendelijke groet,

Club Van Bezorgde Battumers  ( samengesteld uit VBO,BVB, Dorpsplatform, Stichting Bathmen Promotie, Henk Nikkels)

 

 

Wie doet wat??

Het Dorpsplatform Bathmen.
Dit platform kunt u benaderen voor vragen, problemen of suggesties betreffende uw straat of buurt. De vergaderingen van het Bathmens Platform worden altijd aangekondigd in de Deventer Post en beginnen altijd met een inloop- halfuur voor belangstellenden. Aanvang 20.00 uur.

VBO
Wij behartigen de gemeenschappelijke belangen van ondernemers die in Bathmen gevestigd of woonachtig zijn.. De vereniging telt momenteel rond de 58 leden. U kunt lid worden als u ondernemer bent en gevestigd of woonachtig bent in Bathmen.

BVB.
Behartigt Bathmense Belangen met betrekking tot volgen van procedures. Bijvoorbeeld recent Spoorboog, en nu verbreding A1.

Stichting Bathmen Promotie
Deze stichting onderhoud de website Bathmen.nl m.b.t. activiteiten en evenementen die plaatsvinden in Bathmen of directe omgeving. De verstrekking van o.a. toeristische informatie vindt plaats vanuit het Infopunt Bathmen.
Daarnaast organiseren zij verschillende terugkerende evenementen zoals de fietstocht op Hemelvaartsdag, herfsttintenwandeling, decemberativiteit etc.

Henk Nikkels
Ondernemer in Holten en woonachtig in Bathmen en betrokken bij zaken die misschien op de dorpsagenda kunnen.

Johannes Vermeulen
Wijkmanager Deventer Buiten

 


<< Vorige nieuwsberichtVolgende nieuwsbericht  >>