Donderdag 22 maart 2018 20.00 uur Informatiebijeenkomst `Bathmen dement-vriendelijk dorp`

Bathmen veilig voor iedereen!

In navolging op de berichtgeving uit Twello wil de werkgroep `Bathmen dement-vriendelijk dorp` kijken hoe veilig en vriendelijk Bathmen is voor inwoners met onbegrepen gedrag(dementie) of een andere beperking om zoveel mogelijk het leven te kunnen leiden wat men wenst en gewend is.

 

Door het inspirerende verhaal van Mira Holtman uit Twello en de ervaringen over de enorme betrokkenheid van de brede Bathmense gemeenschap ontstond op de avond van het bespreken van de thema`s voor de Dorpsagenda een idee. Hoe mooi zou het zijn als Bathmen een dorp zou kunnen zijn waarin inwoners met onbegrepen gedrag of een andere beperking zouden kunnen wonen en leven zonder beperkingen. Geen winkels waar men niet begrepen wordt en wegen die men niet terug kan vinden of voor hen moeilijk toegankelijk zijn. Zodat inwoners zolang en zoveel mogelijk kunnen genieten van de alledaagse dingen in een, eigen,  vertrouwde omgeving waar men met respect bejegend wordt en zich thuis kan voelen. Veel mensen met onbegrepen gedrag voelen zich (en worden) uitgesloten uit het leven in een gemeenschap. Hierdoor verliezen zij aansluiting met de samenleving, en mist de samenleving op haar beurt de vaardigheden en talenten van deze mensen. Projecten die streven naar een betere integratie van mensen met onbegrepen gedrag zijn essentieel als we het over levenskwaliteit hebben. Zij zorgen er onder meer voor dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen.

 

Eerste verbindingen zijn gelegd op de avond waar de  thema`s op de Dorpsagenda besproken werden, zoals bv hoe richt je een dorpskern in dit in je achterhoofd houdend. Een aantal enthousiastelingen zijn na deze avond bij elkaar gaan zitten om te brainstormen en het idee verder uit te werken. Gebrainstormd werd over wat de eerste stap zou moeten zijn en wie betrokken zouden kunnen worden. Op dit moment wordt de eerste informatieavond voorbereid die op donderdagavond 22 maart gaat plaatsvinden. We zijn verheugd te kunnen melden dat mevrouw Mira Holtman een van de gastsprekers is. Verder wordt er samengewerkt met de Alzheimerstichting. U wordt allen van harte uitgenodigd. Aanmelden is niet nodig.

Informatiebijeenkomst                                                                                               

Waar:                                                                                                          

Woon, zorg en dienstencentrum `t Dijkhuis

Gorsselseweg 2

7437 BE Bathmen

 

Datum en tijdstip:

Donderdagavond 22 maart 2018

19.30 ontvangst met koffie/thee

20.00 start bijeenkomst

22.00 einde bijeenkomst

 


<< Home    << Kalender Bathmen Actief    << Kalenderarchief